دســـت هــای روشـــن

با هرچه عشق

نام تو را می توان نوشت

با هر چه رود

 راه تو را می توان سرود

 بیم از حصار نیست

که هر قفل کهنه را

با دست های روشن تو

می توان گشود

پ.ن:وقتی ناراحتی مینویسی اما وقتی خوشبختی و خوشحال از در دیوار هر جا  هم شده شعر دزدی  میکنی تا به عشقت بگی ارزشت بیشتر از اینهاس...همسرم،همسفر مهربونم برای نوشتن عشقت سقف آسمونم کفاف نمیده...اول آخر هر نوشته ای که کلمه عشق توش باشه تویی...

/ 0 نظر / 45 بازدید